Зоранчо Маринков

Българин от Македония, роден през 1981 г. в град Битоля. През 2004 година е завършил Икономически факултет на университетът «Свети Климент Охридски» в Битоля. Работи в банковия сектор в продължение на 8 години. Взема активно участие в културно-просветната дейност на българите в Република Македония и сътрудничи с организациите на българите в страната.

В Северна Македония ще бъде изграден нов Университетски клиничен център

Правителството на Северна Македония прие решение през тази зима да започне изграждането на новия Университетски клиничен център в Скопие. Планът за начина на финансиране на строителството на новия клиничен център в Скопие, както и информацията за започване на неговата реализацията, получиха одобрение на вчерашното заседание на правителството.

На заседанието на македонското правителството било констатирано, че е приключила фазата на определяне на най-изгодната оферта за кредит, а това че става дума за известни световни банки, според правителството само потвърждава доверието на чуждестранните кредитори към Северна Македония. Mинистерството на финансите в сътрудничество с Министерството на здравеопазването, са задължени да започнат преговори за получаване на кредит, с консорциум от три банки – Erste Group, Raiffeisen Bank и UniCredit Bank, който кредит ще бъде обезпечен с гаранция от Експортната кредитна агенция (ECA).

Преместването на най-голямата здравна институция в Северна Македония, Университетския клиничен център „Майка Тереза“ се прави преди всичко поради сериозните проблеми с трафика, тъй като Клиничния център „Майка Тереза“ сега се намира почти в центъра на Скопие. Това затруднява достъпа на гражданите и пациентите до клиниките, където получават здравни услуги от специализираното здравеопазване.

При избора на най-подходящото място за изграждане на новия Университетски клиничен център, от първостепенно значение е било земята да е в държавна собственост, така че да няма нужда от допълнителни разходи за отчуждаване, след това е било оценявано наличието на водоснабдителна и газопреносна мрежа, както и съществуването на развита пътна мрежа с цел лесен достъп до Клиничния център.

Министърът на здравеопазването на Северна Македония, Венко Филипче днес за македонските медии заяви, че изграждането на новия Университетски клиничен център ще бъде завършено за седем години, а целият проект ще бъде на стойност от 500 милиона евро. Министърът Филипче подчерта, че изграждането на Клиничния център ще се проведе в три етапа, като първият етап е планирано да бъде завършен след 3,5 години.

Според министър Филипче, с изграждането на новия Клиничен център сериозно ще се  засили капацитета на македонската здравна система, особено на най-високото ниво на здравеопазване, а най-модерните и съвременни медицински услуги ще бъдат достъпни за всички граждани. Министерството на здравеопазването планира в новия Клиничен център първо да преминат Хирургичните клиники с операционните зали и Спешният център.

З.М.

Над 60 на сто от гражданите на Северна Македония не могат да си позволят седемдневна ваканция през годината

Според най-новите данни, които публикува статистическата служба към Европейската комисия – Евростат, 61,2% от гражданите на Северна Македония не са могли да си позволят седемдневна ваканция през 2017 година.

Броят на хората от Северна Македония, които не могат да отидат на едноседмична почивка в някой курорт през годината, обаче е намалял в сравнение с 2010 г., от  когато се поддържат статистическите данни за страната, когато този процент на хора е бил 74,2%.

В доклада на Евростат се посочва, че за много хора в Европейския съюз лятото означава време за почивка и пътуване. Въпреки това, данните сочат, че 28,3% от населението на страните-членки на ЕС на възраст над 16 години, не могат да си позволят едноседмична годишна ваканция извън дома си през 2018 г. Това е подобрение в съотношение със ситуацията през 2013 г., когато 39,5% от хората не са могли да си позволят седемдневна годишна ваканция.

Сред 28 държави-членки на ЕС, страните с най-висок процент на хора, които не могат да си позволят едноседмична ваканция през годината са Румъния с 58.9%, Хърватия с 51.3% и Гърция с 51,0%.

За разлика от това, държавите-членки на ЕС с най-нисък процент на хората, които не са могли да си позволят едноседмична годишна почивка през 2018 г. са били Швеция с 9,7%, Люксембург с 10,9% и Дания с 12,2%.

Данните от доклада на Евростат сочат и това, че през последните пет години най-голям спад в съотношението на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома, има в България (намаление от 66,3% през 2013 г. до 30,5% през 2018 г.) и в Полша (намаление от 60,6% през 2013 г. до 34,6% през 2018 г.).

От друга страна, Гърция е единствената държава-членка на ЕС, в която съотношението хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна ваканция е нараснало през същия петгодишен период, от 49 % през 2013 г. до до 51% през 2018 година.

От останалите страни кандидатки за членство в Европейския съюз, 56,9% от гражданите на Сърбия и 60,8% от гражданите на Турция не са могли да отидат на седемдневна ваканция през 2017 година.

З.М.

Световната банка ще предостави средства за подобряване на инфраструктурата в девет общини в Северна Македония

През миналата седмица Министерството на финансите на Северна Македония заедно със Световната банка, чрез Проектът за подобряване на общински услуги-МСИП, отпуснаха средства в размер на 2,8 милиона евро на девет македонски общини. Част от средствата са заеми при изключително ниски и изгодни лихви, докато част са безвъзмездна помощ. Средства са предназначени за капиталови проекти и подобряване на инфраструктурата в общините Чучер Сандево, Врапчище, Боговине, Тетово, Делчево, Кичево, Шуто Оризари, Македонски Брод и Демир Хисар.

Със средствата е предвидена реконструкция на път в Чучер Сандево, изграждане на две пречиствателни станции за питейна вода в община Врапчиште, доставка на машини за комуналното предприятие в община Боговине, изграждане на булевард в Тетово, изграждане на съпътстващи обекти на градските гробища в Делчево, изграждане на кръгови кръстовища в Кичево, реконструкция на парк в Македонски Брод, изграждане на детска площадка в Шуто Оризари и закупуване на пожарна кола в община Демир Хисар.

Директорът на Световната банка за Северна Македония Марко Монтованели заяви, че чрез проекта за подобряване на общински услуги, досега повече от 23. 350 домакинства са свързани към водоснабдителната мрежа, повече от половин милион души имат достъп до системата за събиране на твърди отпадъци, а реконструирани са и повече от 150 км местни пътища.

Представителят на Световната банка припомни, че първият проект за подобряване на общинските услуги в Северна Македония е одобрен през 2009 г. на стойност от 8,9 милиона евро. След това последваха още две финансирана за македонските общини: първото през 2012 г. на стойност от 37,2 милиона евро, които бяха осигурени от Световната банка и второто през 2015 г. в размер на 15,5 милиона евро, които средства бяха одобрени от Европейския съюз чрез Програмата ИПП, предназначена за подпомагане на инвестиции в селските общини.

Марко Мантованели добави, че допълнителни 25 милиона евро са предвидени за македонските общиние чрез втория проект за подобряване на общински услуги – МСИП 2.

Световната банка между многото проекти, които финансира в Северна Македония, участва и с 3,5 милиона евро в реконструкцията на няколко пътища в източната част на страната. С тези средства ще бъдат реконструирани пътните отсечки Делчево-Пехчево, Берово – Виница, Берово – Струмица, както и пътя от Берово до новия граничен пункт на границата между Северна Македония и  България – ГКПП „Клепало“.

Очаква се Бордът на директорите на Световната банка скоро да приеме „Рамката за партньорство 2019-2023 г.“, с която на Северна Македония ще й бъдат предоставени на разположение нови 420 милиона долара.

Тези средства ще бъдат насочени към проекти в областта на инфраструктурата, за изграждането на местни пътища, за подобряване на икономическия климат в страната и за инвестиране в човешки капитал. От тези средства ще се финансират и проекти за улесняване на търговията и транспорта за Западните Балкани на стойност от 26 милиони евра, след това проекти за реформи в селскостопанското производство, проекти за подкрепа на реформата за развитие на образованието и здравеопазването, както и проекти за пенсионната реформа.

З.М.

Започна реализацията на ИПП 2 програмата за трансгранично сътрудничество между Северна Македония и Сърбия

В Северна Македония бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на програмата – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) 2, за трансгранично сътрудничество между Северна Македония и Сърбия.

Общата цел на програмата е да укрепи добросъседските отношения, да установи партньорства и да допринесе за развитието на програмната зона чрез свързване на хората и ресурсите по устойчив начин. Също така между целите на програмата ИПП2 са насърчаване на заетостта, на мобилността на работната сила, както и потпомагане на развитието на туризма и опазването на културното и природно наследство в региона.

По повод обявяването на първата покана за набиране на проектни предложения, вчера в Скопие се проведе работна среща на вицепремиера на Северна Македония, отговарящ за европейските въпроси Буяр Османи със заместник министъра на местното самоуправление на страната, Деян Павлески и представители на Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония.

Представителят на делегацията на ЕС, Фрек Янмат подчерта, че в тази област, в която живеят около 700.000 жители, реализирането на двата основни приоритета – икономическото развитие, което обхваща работната сила, мобилността и социалното включване, както и опазването на културното и природното наследство, ще означава полза и за населението и за бизнеса, тъй като Северна Македония и Сърбия са важни търговски партньори.

От общо планираните 3,5 милиона евро в ИПП 2 програмата за периода 2016 – 2020 г., с първата покана за проектни предложения е планирано да се реализират 1,2 милиона евро. Македонския вицепремиер отговарящ за европейските въпроси, Буяр Османи заяви, че това със сигурност не е голяма сума на пари, но фактът, че това е първият успешен призив за трансгранично сътрудничество между двете страни, според Османи говори много.

Той отбеляза, че правилното използване на тези средства означава подобряване на живота на хората, живеещи в пограничните райони на двете страни, но също така допринася и за изпълнението на програмата за свързаност като един от най-важните елементи за постигане на регионално сътрудничество и регионално развитие.

В Северна Македония, с ИПП 2 програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия, са обхванати общините от Североизточния планов район: Куманово, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце и Крива Паланка, както и общините от Скопския планов район: Арачиново, Чучер Сандево, Илинден, Петровец, Сопище, Студеничани, Зелениково и общините в град Скопие.

В Сърбия с програмата ИПП 2 са обхванати: Ябланишки окръг, в който спадат град Лесковац и общините Бойник, Лебане, Медведжа, Власотинце и Църна Трава, както и Пчински окръг, в която спадат град Враня с две общини в града: Враня и Вранска Баня и общините Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Търговище, Буяновац и Прешево.

З.М.

Северна Македония вече няма представители в европейските футболни състезания за този сезон

Македонският футбол имаше най-лошото представляне в историята на страната, във футболните състезания на УЕФА в конкуренция на клубове. Четирите футболни клуба от Северна Македния, които участваха в квалификациите за Шампионската лига и за Лига Европа, приключиха с участието си за този сезон, без да успеят да отбелязат победа в нито един от двубоите с техните съперници.

Както вече съобщихме, отборите на ФК Македония Гьорче Петров от Скопие, ФК Академия Пандев от Струмица и ФК Шкупи от Скопие, бяха елиминирани още в първият квалификационен кръг за Лига Европа. За да бъде разочарованието още по-голямо, на общо шестте мача които изиграха трите македонски клуба, те записаха само едно равенство и дори пет поражения.

Македонският футболен шампион, отбора на Шкендия от Тетово, също така бе елиминиран от тазгодишните състезания за Шампионската лига още в първия кръг от квалификациите, от шампиона на Естония – ФК Нъме Калю от Талин. Но, благодарение на системата на квалификациите за Шампионската лига, ФК Шкендия въпреки елиминацията, получи шанс да продължи да се състезава в квалификациите за Лига Европа.

Съперник на македонския шампион във втория квалификационнен кръг за Лига Европа беше отбора на „Ф91 Дюделанж“ от Люксембург. Първият мач от двубоя между Шкендия и Дюделанж се играеше в Скопие на 23 юли, а реванша се изигра днес в Люксембург.

Въпреки че беше смятан за голям фаворит, отбора на Шкендия на първия мач в Скопие претърпя шокиращо поражение с резултат 1-2, от обективно по-слабия представител на Люксембург. Футболистите и феновете на Шкендия се надяваха, че на първия мач отбора е имал само един лош ден и, че на реванша в Люксембург ще успят да забележат победа, която да бъде достатъчна да елиминират отбора на Дюделанж.

Но и на реванш мача, който се играеше днес, футболистите на Шкендия имаха много слабо представляне. След края на първата част от мача в Люксембург, резултатът бе изравнен 0-0, което означаваше, че за Шкендия да продължи в третия кръг на квалификациите на Лига Европа, през второто полувреме футболистите от Тетово трябваше да вкарат два гола, като същевременно запазят вратата си непокътната.

За съжаление, до края на мача двата отбора успяха да отбелязат по един гол и мачът приключи с резултат 1-1. С този резултат бе елимиран и последния македонски претставител в европейските футболни състезания за сезон 2019/2020.

З.М.

В Банско се проведе първото тазгодишно издание на македоно-българския фестивал „One Love Tour 2019“

Миналата събота – на 20 юли, Банско беше първият град в който гостуваха участниците в тазгодишното издание на българо – македонския фестивал „One Love Tour 2019“. Фестивала се провежда за трета поредна година в седем градове на Северна Македония и България.

Фестивала One Love Tour  обхваща всякакви стилове на музика, от традиционнен фоклор, през етно, поп и R&B музика. Участие на фестивала вземат и театрални групи, Stand-up комици, има кулинарни промоции, атрактивни игри, улица на занаяти и т.н.

В Банско, фестивалът One Love Tour стартира от сутринта с куклен театър „Карлсон“ на площадът „Никола Вапцаров“ в центъра на града.

Събитието – Алея на занаяти, което тази година се организира с подкрепата на ЮНЕСКО, пренесе посетителите в спомени от детството и събуди интереса на малките към регионалните занаяти. Хора от всички възрасти мериха сили и възможности в игрите от дуелите на българския телевизионен формат Фермата. Участници от предишните сезони бяха подготвили над десет вида състезания, познати на зрителите от малкия екран.

Вечерния концерт на One Love Tour събра на площада в Банско хиляди възторжени фенове на музиката от Балканите, защото редом до най-обичаните български изпълнители Владимир Ампов – Графа, Михаела Филева, Дидо и Митко от Д2, на сцената се качиха и музикалните звезди от Северна Македония, групата NEXT TIME и Слаткаристика.

Лилия Семкова изпя микс от българо-македонски народни песни, а Next Time, за трета поредна година, поднесоха на гостите компилация от рок и етно парчета. Дуетите между Графа и Слаткаристика, Графа и Next Time предизвикаха истински фурор пред хилядната публика в град Банско.

Уникална сцена, мощен звук, режисиран спектакъл и звездите на двете държави създадоха незабравими емоции на всички станали част от фестивала.

Следващият град в който ще се проведе фестивала, ще бъде Струмица, където събитието е насрочено за 15 август. Там ще участват Слаткаристика, Владимир Ампов – Графа, група Любойна, Михаела Филева, GP & Steffonator, оркестър Джамбо Ангюшеви и др. Целодневният фестивал, като и винаги, ще бъде със свободен вход.

На 25 август „One Love Tour 2019“ ще гостува в Крива Паланка, a в началото на месец септември фестивала се сели на морето, като на 7 септември домакин ще бъде Бургас, а на14 септември, изпълнителите от двете държави ще гостуват във Варна. На 21 септември Фестивала се завръща в Северна Македония, а този път домакин ще бъде Скопие. Тазгодишното издание на турнето ще приключи на 5 октомври в Стара Загора, по време на празника на града.

З.М.

Световната търговска организация констатира икономически напредък в Северна Македония

Световната търговска организация (СТО) публикува доклада от ревизията, която направи на търговската политика на Северна Македония. Според данните в доклада, страната има голям напредък през 2018 г. в сравнение с 2012 година. По повод доклада на СТО, днес пресконференция проведоха премиерът на Северна Македония, Зоран Заев и министърът на икономиката на страната, Крешник Бектеши.

Македонският премиер заяви, че в доклада на Световната търговска организация се посочва, че нетният приток от преки чуждестранни инвестиции в страната се е увеличил от около 131 милиона евро през 2012 г. на 621,9 милиона евро през 2018 година. Това означавало, че преките чуждестранни инвестиции в брутния вътрешен продукт на Северна Македония през 2012 г. са участвали с 1,5%, а през 2018 г. тяхното участие в БВП на страната е било 5,8%.

Премиерът Заев подчерта, че според доклада на СТО за интелектуалната собственост, Северна Македония има напредък от 25 места на Глобалния индекс на иновациите за 2019 година, като тази година Северна Македония заема 59-то място в класацията, а през миналата година страната е била класирана на 84-то място.

Премиерът Заев говореше и за факта, че неговото Правителството е наследило катастрофална икономическа и финансова ситуация в страната през юни 2017 г., и само за две години от идването на власт на Правителството е бил постигнат ръст в индустрията, последван от увеличение на средната нетна заплата и намаляване на безработицата с почти 5%.

Той напомни, че средната нетна заплата през май 2017 г. е възлизала на 372 евро, докато през май 2019 г. възлиза на 411 евро, което е увеличение от 10,4% за период от две години. Също така през първото тримесечие на 2019 г. в Северна Македония се наблюдава рекордно ниска безработица от 17,8%, което представлява спад с 4,8% от нивото на безработицата през второто тримесечие на 2017 г., когато тя беше 22,6%.

Македонският премиер днес обяви и нов инвестиционен цикъл в Северна Македония, който се очаква да бъде на стойност от около пет милиарда евро. Той каза, че са проектирани инвестиции от един милиард евро в реновиране и изграждане пътища, над 1 милиард евро реновиране и изграждане на ножелезопътни линии, както и над един милиард евро в областа на енергетиката.

Част от планираните проекти са изграждане на далекопровод към Албания, изграждане на газопроводната мрежа в страната, изграждане на нов Клиничен център в Скопие, инвестиции в селското стопанство и др.

З.М.

В Битоля започна 49-ото издание на фестивала на народни песни и танци „Илинденски денови“

В рамките на честванията по повод 116-годишнината от Илинденското въстание, по време на уикенда в Битоля започна най-известният фестивал за народни песни и танци в Северна Македония – „Илинденски денови“. В тазгодишното 49-то издание на фестивала, ще вземат участие 1.500 певци и танцьори от цял свят. Освен фолклорните ансамбли от Северна Македония, на петте фестивални дни ще участват и гости от три континента, които ще представят националната традиция, фолклорни богатства и култури на техните страни.

Фестивалът на народни песни и танци „Илинденски денови“ започна в съботата с дефилето на участниците от страната и света по главната улица в Битоля – Широк Сокак, а след това се проведе тържествено откриване, което традиционно започна с изпълнението на Комитското хоро.

На церемонията по откриването на фестивала участниците бяха приветствани от кметът на Битоля, Наташа Петровска.

Снощи на програмата на фестивала беше международната вечер, на която участваха фолклорни ансамбли от Мексико, Индия, Русия, Белгия и Израел. Представители на македонския фолклор на международната вечер бяха ансамблите „Битоля“ и „Гоце Делчев“.

Финалната вечер на фестивала ще се проведе на 31 юли в „Античния театър – Хераклея“, който се намира в непосредствена близост до Битоля, с концерт на едни от най-добрите китаристи на света, които използват и фолклорни елементи в тяхната музика –  Влатко Стефановски и Мирослав Тадич.

През 2017 г. в Индонезия на един от световните конгреси на CIOFF (Съвет на международните организации на фолклорни фестивали и народни изкуства) фестивалът „Илинденски денови“ получи сертификат на CIOFF. По този начин битолският фестивал, стана част от 100-те най-известни фолклорни фестивала по света, отговарящи на строгите критерии на тази световна организация, която е официален партньор на ЮНЕСКО.

З.М.

Европейската инвестиционна банкa ще отпусне нови 16 милиона евро изгодни кредити за компаниите в Северна Македония

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) продължава да финансира малките и средни предприятията в Северна Македония. Вторият транш изгодни кредити за малки и средни предприятия от ЕИБ в размер на 16 милиона евро, ще бъде на разположение за македонските компании в началото на следващата седмица. Със средствата от тези заеми, ще се финансират проекти на общо 53 малки и средни фирми в страната.

Тези данни бяха съобщени след срещата която се проведе тази петък, между заместник-министъра на финансите на Северна Македония, Ширет Елези и главният оперативен директор на Банката за развитие на Северна Македония, Велянд Рамадани.

С първите два транша от кредитната линия на ЕИБ, Банката за развитие на Северна Македония ще изтегли общо 31 милиона евро, за подкрепа на 92 малки и средни предприятия в страната. С тези кредити ще бъдат финансирани проекти в дейностите на производството, търговията, строителството, транспорта, здравеопазването и образованието, хотели и ресторанти и др.

Малките и средни предприятия са най-важната част от македонското стопанство, тъй като те представляват над 99% от общия брой предприятия в страната, участват с над 55% в създаването на брутния вътрешен продукт, а създават и 75% от работните места.

Правителството на Северна Македония подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка, за финансиране на малки и средни предприятия още през месец септември миналата година. Според това споразумение, на малките и средни предприятия в Северна Македония се предоставят на разположение заеми за проекти в общ размер от 100 милиона евро. Кредитната линия се реализира чрез македонската банка за развитие, както и чрез 11 частни банки в Северна Македония.

Условията, при които могат да се използват средствата от кредитната линия на ЕИБ, са изключително изгодни, т.е. лихвен процент от 3,2% и срок на погасяване до 12 години за инвестициони проекти и до 3 години за оборотен капитал. Македонската банка за развитие също така, работи на подготовка за изтеглянето и на трети транш от кредитната линия на ЕИБ от около 9 милиона евро за подкрепа на нови 20 малки и средни предприятия.

З.М.

В Северна Македония започнаха подготовките за празнуването на 2 Август – Деня на Републиката

Правителството на Северна Македония вчера публикувава програмата за честването на празника 2 Август – Деня на Републиката. В програмата е посочено къде ще бъдат най-високите държавни представители за честването на деня на започването на Илинденско-Преображенското въстание. Трите основни събития за честването на Илинден и тази година ще бъдат в Крушево, в Скопие и в село Пелинце, Кумановско.

Мотото, под което което ще бъдат обединени всички чествания за 2 Август тази година, ще бъде „Всички сме деца на Илинден“. Според македонското правителство това е мото, което описва общите ценности, които всички граждани на Северна Македония споделят и празнуват, ценности които обединяват и свързват, и които правят македонските граждани да се чувстват горди и обединени.

Централнoтo тържество по повод националния празник Ден на Републиката – 2 август ще се проведе в Крушево, на местноста Мечкин Камен. След полагането на свежи цветя на паметника на Мечкин Камен, следва обръщение пред присъстващите граждани, на председателя на правителството на Северна Македония, Зоран Заев. След речта на премиера е предвидена и празнична културно-художествена програма.

В мемориалният център на АСНОМ (Антифашисткото събрание на народното освобождение на Македония) в село Пелинце, ще отиде делегация водена от претседателя на Събранието на Севрна Македония, Талат Джафери.

Мемориалният център в Пелинце, който се намира на 2 км от манастира Св.Прохор Пчински, беше официално открит на 2 август 2004 г. от тогавашния президент на Северна Македония, Бранко Цървенковски.

Идеята да се изгради центъра в Пелинце, дойде след проблемите с честването на Първото заседание на АСНОМ в манастира Св.Прохор Пчински. След независимостта на Северна Македония, манастира остава на територията на Република Сърбия, а сръбската православна църква не позволява официално честване на празника там.

Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски ще бъде на тържествата, които ще се проведат в македонската столица, Скопие. Той ще положи свежи цветя пред паметниците на АСНОМ и на Никола Карев в Скопие, а ще се поклони и пред паметника на първия председател на Президиума на АСНОМ, Методи Андонов-Ченто.

Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски ще организира прием за гостите и за делегацията на борците от Втората световна война в президентската вила във Водно, където Пендаровски ще се проведе реч по повод празника.

Засега няма официална информация дали на някое от тържествата по повод празника 2 Август, ще присъства и държавна делегация от България. Преди месец, македонския премиер Зоран Заев отправи покана до премиера Бойко Борисов да посети Северна Македония, за двамата съвместно да отбележат втората годишнина от потписването на Договора за добросъседство и сътрудничество между Северна Македония и България.

Честването на годишнините от събитията от общата история, беше една от най-важните точки в договора за добросъседство и сътрудничество между двете страни, който бе подписан 1 август 2017 година. Да припомним, че тогава премиерите Заев и Борисов, заедно отдадоха почит пред гробът на великана Гоце Делчев в Скопие.

Да се надяваме, че традицията на съвместни чествания ще продължи и тази година и още повече ще укрепи отношенията между двете братски държави и техните граждани.

З.М.