Начало / Петар Рангелов (страница 67)

Петар Рангелов

Петaр Рангелов е роден през 1969 г. Завършил е право, обаче през цялата си професионална кариера се занимава с журналистика. Започнал е като журналист в Радио Босилеград, но поради разногласия с тогавашните власти, само след една година остава без работа. След демократичните промени в Сърбия се завърща в Радиото и бива назначен за главен редактор. От 2003 г. е кореспондент на вестник „Братство" от Босилеград. Публикувал е на хиляди статии, интервюта, репортажи и др. журналистически текстове от различни области. 2007 г. е избран от читателите за „най-добър журналист” на "Братство". В момента работи в „Ново Братство”, а освен с журналистика, занимава се и с преводи от сръбски на български и от български на сръбски език

Деца от Босилеград на Олимпийски зимен лагер в София

Олимпийският клуб Босилеград и тази година по време на зимната ваканция организира спортен лагер в Националната спортна академия в София, в който участваха 15 деца от основното училище в Босилеград. Лагерут е осъществен с любезното съдействие на НСА „Васил Левски“, Немско-българското дружество от град Дармщад и Олимпийския клуб към НСА. Целта на лагера е била развиването на спортната култура на подрастващото поколение на осова на Олимпийските принципи и идеали за хармонично и всестранно развитие чрез богата програма от занимания със спортове, възпитателни беседи, творчество и изява на децата.   

Под ръководството на Желко Насев, председател на Олимпийския клуб Босилеград и преподавател по физическо възпитание, босилеградските малчугани са упражнявали гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, хокей на трева, катерене на изкуствена стена, фехтовка, подвижни игри, плуване, пързаляне с кънки, а участвали са и в културни и възпитателни занимания. Заедно с тях са били и деца и тяхни връстници от 55 СУ „Петко Каравелов“ от София.  

Ваканцията е закрита със скромна церемония пред паметника на Апостола на свободата Васил Левски, патрона на Академията.

Олимпийския клуб Босилеград вече десетина години и през лятото в Босилеград организира Детски олимпийски лагер, в който участват голям брой деца от основното училище.

Р.П. ГЛАС ПРЕСС

Конкурс за малцинствени медии

Министерството на културата и информирането на Република Сърбия обяви конкурс за финансиране на проекти в сферата на информирането на малцинствените езици за 2017 година. В конкурса се посочва, че е обявен с цел финансова подкрепа на медийните съдържания, които овъзможават осъществяване на правата на националните малцинства за информиране на майчин език и опазване на собствената им култура и идентитета. Конкурсът ще продължи до 16 март т.г., а участниците могат да кандидатстват само с по един проект.  

В конкурса имат право да участват медии, вписани в Регистъра на медиите, който се управлява от Агенцията за търговски регистри, както и юридически лица, съответно предприемачи, които се занимават с производство на медийни съдържания и които предоставят доказателство, че съфинансираното медийно съдържание ще бъде реализирано посредством медий, вписан в Регистъра на медиите. В конкурса нямат право да кандидатстват медии, които се финансират от публични средства; които преди са спечелили средства от министерството за реализация на проект, а не са предоставили отчет за израсходваните средства в определен срок и в определена форма, както и лица, които не са похарчили средствата за предназначената им цел.

Предназначените средства за финансиране на проектите възлизат на 40.000.000,00 динара. Минималната сума за един проект е 400,000.00 динара, а най-голямата възлиза на  2,000,000.00 динара.

Участникът в конкурса може да подаде иск за съфинансиране до 80% от стойнността на проекта.

По-подробна информация можете да намерите на сайта:  http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi

Р.П. ГЛАС ПРЕСС

Съвместен проект на Центъра за култура в Босилеград и Община Перник. Пресконференция по повод началото на проекта

Краен резултат от проведените обучения е изготвяне на два трансгранични проекта, с които общините Босилеград и Перник съвместно ще кандидидатстват за средства от Европейския съюз, бе подчертано на първата пресконференцията по повод началото на реализацията на проекта „Устойчиво развитие и интегриране като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика”, който съвместно реализират Центъра за култура „Босилеград” и Обнщина Перник. Проектът, който ще продължи до края на юни 2017 гоина се финансира по програма „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2016” на Министерството на външните работи на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 20 585,00 лева. 18 085,00 лева отпуска  Министерството на външните работи на Република България, а 2 500,00 лева (157 500,00 динара) Община Босилеград.

Пресконференцията се проведе в залата за заседания на Община Босилеградм, а за целта и реализацията на проекта говореха Воислав Божилов, директор на Центъра за култура, Иван Искренов, ръководител отдел „Управление на проекти“ в община Перник и  Любен Глигоров, ръководител на проекта.

Проектът предвижда провеждане на семинари и обучения в Босилеград, Перник, Кюстендил и Сепарева Баня, по време на които експерти от София и Перник ще обучават по 10 лица от двете общини за самностоятелно планиране, разработване и управление на проекти.   

Изпълнението на проекта трбва да даде принос към подобряване капацитета за планиране и изпълнение на европейското и националното законодателство в областта на управление на средствата от ЕС при подготовка и управление на проекти, насръчване на устойчиво социално-икономическо развитие между двете партниращи страни, както и повишаване компетенциите на административния капацитет по отношение подготовката и управлението на проекти, които се финансират от ЕС. С проекта се цели и задоволяването на нуждите на българското малцинство в Босилеград и развитие на двустранните отношения между България и Сърбия.