Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Извършители и поръчители

Вандалите които тия дни свалиха билборда от сградата на КИЦ „Босилеград“ с кравата на бунището, овцете и екологично послание „Пазете природата“, са поредният симптом за дълбоко духовно загниване. На друго място, извършителите на такова гнусно деяние можеха да минат в категориите дребно хулиганство или кръчмарски приключения. Но не и тука където събитията си имат и втор план.

Зачеващите граждански и младежки инициативи с цел опазване на околната среда и здравето на хората, животните и растенията, нашите набедени управници ги прочетоха както дяволът чете Евангелието.

„Виждате ли ги тия? Те искат да ви закрият мините и ВЕЦ-овете и да ви оставят без работа! Дръжте ги!“

Това е съвсем достатъчно малограмотните извършители, свикнали да си изхвърлят боклука от прозореца или балкона, при това оскотели в тъмните минни галерии в които смъртта ги дебне отвсякъде, да скочат срещу децата които се вълнуват от съдбата на белите мечки, пеперудите, врабчетата или от съдбата на кравите които умират гълтайки найлонови торбички и употребени памперси, захвърлени на сметището и по пасбищата.

При всичката им бруталност, извършителите не са най-опасните.

В техните действия си личи почерка на поръчителите които живеят със самочувствието, че са не само над обществените, но и над природните закони. Посланията които ни изпращат чрез кръвясалите погледи и подутите от бира шкембета, съвсем не са безобидни и наивни.

„Затварюйте си устата и не ни се бъркайте в бизнеса, защото ще ви скъсаме кожата като билборда на стената на КИЦ-а. Какво значение има там някаква си ваша природа, пред нашето право да трупаме милиони? Ние сме си откупили това право от вашите управници и не ни интересуват никакви ваши защитени зони с кримски бор, речни пъстърви, раци, пеперуди или някакви си билки. Ние сме дошли тука да трупаме пари и нищо друго не ни интересува. Нашият живот е само между раждането и смърта. Тук и сега. Не ни пречете“.

Зад това зловещо послание стои цяла глутница от дребни чиновници със самочувствието на богове, присвоили си правото да разполагат с живота и съдбата на хората. Тяхната задача е да произвеждат и да разпространяват страх. Страх за живота, за работата, за близките. Страх от беззаконието, от безотговорната и безконтролна власт. Страх който има за цел да ни подчини и да ни превърне в послушни роби. Страх който да подреже крилете на младите в техния вечен стремеж към знанието и свободата. И да ги превърне в свити и мълчаливи роби които боготворят своите господари.

Напразно. Страхът се изчерпа. Идва времето на яростта и бунта.

Най-големият кошмар за господарите на робите, са свободните и просветените хора. В исторически план те побеждават и оставят трайни дири по които поколенията вървят напред, забравяйки завинаги човеконенавистните господари на другия ден след смъртта им.

Билбордът „пазете природата“ временно падна, за да продължи практиката „унищожавайте природата“, стига това да е печелившо. Но не, не е печелившо. Губещо е. По-скоро природата ще ни унищожи всички нас, за да запази космическото си равновесие. Ако не успеем да създадем общество от културни и извисени хора които знаят как до изчистят боклука от душите си, от обществото и от природата.

Иван Николов

За протестите, контрапротестите, истината и лъжата

Еко-протестите в Босилеград през зимата, острите реакции на медиите и на обществеността, срещите на еко-министрите на Сърбия и България, писмата които си размениха евродепутат Ангел Джамбазки и сръбският еко-министър и реакциите на българската дипломация  в Белград и Бюксел, като че ли засега малко поизбистриха водата която неконтролирано се изливаше от мината в Караманица в Ярешничка и Бранковска реки – притоци на Драговищица и Струма. Поне толкова може да се види с просто око.

Какъв е сега съставът на водата в реката и какви са пораженията върху околната среда, засега никой не може да каже. Просто защото няма такива данни или поне не са публикувани досега.

Във всеки случай обясненията на кмета за „бялата глина“, за „пепелта“ на еколога и за „дъждовните порои“ на директора на фирмата „Босил-метал“  която стопанисва мината, вече не се споменават и никой не им ярва. Няма ги и заклинанията, че в мината „Подвирове“ в село Караманица се прилагат най-съвременни методи за защита на околната среда.

Едва ли и има някой, който да им повярва. Институциите които трябва да дадат отговор на този въпрос, напоследък като че ли започаха да си противоречат. В това противоречие, истината се мъчи да изплува на повърхността.

Преди три месеца, в писмо № 07-00-00051/2018-01 от 29.01.2019г. от Министерството за защита на околната среда, в отговор на запитването на евродепутат Ангел Джамбазки, сръбският еко-министър Триван подробно описва производствения процес в мината и безуспешно се опитва да го увери, че „отпадните води не се изпускат в притоците на реката“ и „рудният материал не може да попадне във водосбора“!? Все едно искаше да ни каже да не вярваме на очите си, докато той не ни каже.

Към днешна дата, Секторът за надзор и предострожност в околната среда – Министерството за защита на околната среда във Враня, в писмо № 480-501-00010/2019-07 от 03.05.2019г., в отговор на Сдружение „ГЛАС“ пише, че републиканският инспектор за защита на околната среда е направил редовен инспекционен надзор и е наложил на „Босил-метал“ ДОО Босилеград, в мината „Подвирове“ в Караманица да проведе следните мерки:

  1. Да сложи протокомер на местата където се испускат отпадните води от утайниците на четвърти и пети хоризонт;
  2. Да осигури квартално изследване на качеството на отпадните води;
  3. Да постави най-малко по три пиезометра на хвостохранилищата на платформите на четвърти и пети хоризонт за изследване на качеството на подземните води;
  4. Да донесе акционен план за крайните стойности на емисиите във водата със срокове за тяхното постигане;
  5. Да докладва един път годишно за изследването на качеството на водата на Общественото водно-стопанско предприятие, на Министерството на околната среда и на Агенцията за защита на околната среда на Република Сърбия.

Освен това, републиканският инспектор за защита на околната среда е сезирал прокуратурата за стопанско престъпление срещу мината „Подвирове“ в Караманица, като юридическо и отговорно лице, заради неприлагане на мерките от Решението съгласно студията за въздействие върху околната среда за мина „Подвирове“.

За забелязаните незаконни действия са осведомени Инспекцията за водите към Министерството на земеделието, горите и водното стопанство и Инспекцията за рударство към Министерството за рударство и енергетиката.

Няма никакво съмнение, че писмото за последният инспекционен надзор в мината „Подвирове“ в Караманица, потвърждава съмненията на местните селяни и еко-активистите за замърсяване на притоците на река Драговищица с цветни метали и химически реагенти. Но това е само половин знамето.

Тежката борба тепърва предстои. Трябва да се наложи постоянен мониторинг от независим орган за състоянието на притоците на река Драговищица, а управниците на мините да прилагат всички съвременни методи за опазване на околната среда съгласно законите на Р Сърбия и международните изисквания за опазване на качеството на водата, почвата и въздуха.

[googlepdf url=“https://www.glaspress.rs/wp-content/uploads/2019/05/Podv.-1.pdf“ download=“Download“ width=“100%“ height=“600″]

Иван Николов

„Публична дискусия“ зад затворени врати?

На 15 май следобед в Градското управление във Враня се проведе презентация и „публична“ дискусия за актуализираната „Студия за оценка за въздействие върху околната среда на проекта за експлоатация на руда за олово и цинк в местностите „Вучково леговище“ и „Кула“ в състава на мината „Грот“ А.Д. Крива фея, (бившата мина „Благодат“ в с. Мусул, Босилеградско).

В презентацията участваха авторите на въпросната Студия – специалисти от Рударско-геологическия факултет при Белградския университет: д-р Никола Лилич, д-р Динко Кнежевич и д-р Александар Цвийетич, шефът на Отдела за оценка на проекти и дейности върху околната среда при Министерството за защита на околната среда Зоран Велькович, поръчителят на Студията и носител на проекта директорът на „Грот“ А.Д. Крива фея д-р Златко Драгосавльевич, представители на общинските служби за защита на околната среда във Враня и Босилеград и представители на неформално Сдружение „Еко Краище“ като представители на заинтересираните граждани от Босилеград.

Самата Студия има 182 страници и подробно описва географията, геологията, технологията за изследване, изкопаване, първоначална обработка, флотация, извозване на оловно-цинковата руда и отлагане и изпускане на вредните материи. Авторите повече се концентрират върху цялата мина, и по-малко върху конкретното предстоящо разширение на мината което е и предмет на Студията.

Въз основа на това са дадени и оценките за въздействие върху околната среда, които накрая могат да се сведат до общоизвестното мъдро заключение „опасно е, но ако се приложат предвидените стандарти за мониторинг и защита на околната среда, няма страшно“. Разковничето е точно в това „ако“.

Въпреки че презентацията и дискусията бяха обявени за „публични“ и бе отправена покана за изпращане на мнения и забележки, журналисти нямаше и следователно, в медиите не се появи никаква информация нито за презентацията, нито за самата дискусия. Със Студията се запознаха само ония които имаха времето и търпението да отварят сайта на Министерството за защита на околната среда и да четат десетки страници на трудно смилаем специализиран език. Обработена журналистическа информация, пригодена и разбираема за средностатистическия читател, няма и сега.

Така презентацията и дискусията във Враня се превърнаха в монолог на празна сцена, в който специалистите от Рударско-геологическия факултет и Министерството на околната среда, изложиха чисто научно-технологичната и законодателната страна на въпроса. Представителите на общинските служби за защита на околната среда във Враня и в Босилеград с мълчаливото си „евет“ присъствие, също не дадоха никакъв принос в дискусията.

Не така стоят нещата с представителите на неформалното гражданско Сдружение „Еко Краище“. Те най-напред са доставили две бутилки силно замътена вода наточени в непосредствена близост до мината. На Министерството за защита на околната среда са доставили цели 18 забележки върху Студията и накрая са поискали мината „Грот“ да бъде закрита в интерес на околната среда на Краището, а срещу собствениците да се образува съдебно производство! Това, разбира се, е предизвикало възмущение и негодувание сред поръчителите и авторите на Студията.

Само че на повечето мнения и забележки, специалистите са нямали никакви отговори.

От въпроса защо презентацията и дискусията се провеждат във Враня, когато въпросните разширения на оловно-цинкови руди се правят на територията на Босилеградска община, до въпросите защо изобщо се дискутира разширяване на мината върху територии защитени с Плана за защита на околната среда на община Босилеград и с Местния екологичен акционен план на Босилеград (2018-2022), са получени само изненадани погледи и двусмислени намеци, че забележките са прекалено подробни и вероятно са резултат от „екипна работа“!?

Имаше и такива съкрушителни забележки, че Студията не отчита, че на мястото предвидено за разширяване на оловно-цинковата мина в слива на Любатска река има защитени растителни и животински видове (инсекти, птици и влечуги), някои от които са под международна защита, че има особени места за размножаване и опазване на застрашени видове речни риби и пр. Изказани са забележки и за неефективното „пречистване“ на отпадните води които се изливат в притоците на Любатска река, както и за липсата на задължителните и редовни замервания на качеството на текущите, подземните и питейни води в слива на Мусулска и Любатска река. На въпросите за съмненията, че Лисинко и Власинско езеро са само утайници за замърсените от мината отпадъчни води, също не бе даден категоричен отговор.

Студията не дава отговори за качеството на питейната вода, за качеството на въздуха над мината и околните села Горна Любата, Ръжана, Лисина и Босилеград и за качеството на почвата в близост и около мината. Студията не дава пълна оценка за опасността при екстремни ситуации от високата дига (80 м.) и препълненото с опасна тиня хвостохранилище (6,5 милиона тона отпадни материи, върху площ от 24 декара). Бяха изказани и забележки за използването в производствения процес на забранени в света отровни химически реагенси: натриум-цианид, оловен и меден сулфид и за тяхното изливане в притоците на Любатска река. Не по-малко са опасни и използваните експлозиви и неизбежното изливане на гасове и синтетични масла от тежките машини, шумът, който те произвеждат и неговото въздействие върху хората, домашните и дивите животни.

Към тия забележки можем да добавим и още.

Според международните конвенции, при разработка на проекти в които има съмнения за вредно екологично влияние в трансграничен аспект, трябва да се поиска мнението и на съседните засегнати държави. Следователно, ако част от отпадните води от мината „Грот“ (особено при съмнения за наличието на отровни реагенси), се изливат в Любатска река, която е притока на Драговищица и Струма, авторите на Студията за оценка на въздействието върху околната среда е трябвало да осведомят и да поканят за участие в нейното изработване специалисти от Министерството на околната среда и водите на Р България. Такава покана, според публично достъпните информации, не е била отправена.

В Студията на стр. 96 пише: „Когато става въпрос за защита на природата, трябва да се отбележи, че съгласно Решението, на мястото на което се предвижда провеждането на рударски експлоатационни дейности, няма природни богатства за които да е задвижена и проведена процедура за защита, което облекчава провеждането на мероприятия за защита на околната среда. Обаче, трябва да се припомни, че част от водите на Божишка, Любатска и Лисинска река се насочват в Лисинско езеро, а от него се изпомпват във Власинско езеро, което, според посочените Закони, е защитено природно богатство от изключително значение.“

Твърдението, че на мястото където се планира разширението на мината „няма природни ценности за които да е задвижена и проведена процедура за защита..“, не е съвсем точно, което се вижда и от „Картата за положението на защитените природни богатства и значителни екологични райони на територията на община Босилеград“.

За Власина обаче са прави. Правителството на Сърбия през 2006г. донася специална Уредба за защита на Власина като район с изключителни природни дадености. Власина е регистрирана и в регистъра на международно значителните райони за орнитофауната и растителността и др. Няма никакво съмнение, че водите които се изпомпват от Лисинско във Власинско езеро трябва да бъдат напълно чисти, а това изцяло зависи от това какво се изпуска от мината „Грот“ в Любатска река.

В коментарите в социалните мрежи по този повод остана съмнението, че някой нарочно замита под килима опасността по околната среда и дава зелен сигнал на фалирала фирма „Грот“ А.Д Крива фея, да продължи експлоатацията на оловно-цинковите руди по стария начин с всички произтичащи от това последици за околната среда на територията на общините Босилеград и Враня. И не само. Водите от Власинско езеро изтичат през Върла река и отиват в Южна Морава. Опасността от замърсяване на цялото Поморавие съвсем не е за подценяване. Размерите на това замърсяване, предизвикано от дългогодишната експлотация на олово и цинк в мината „Благодат“, все още са неизвестни поради „липса на официални данни“.

Липсата на данни се дължи на това, че някой не иска или няма интерес да ги събере и публикува. А точно от това зависи съдбата на Краището.

Остава да видим кой ще победи: еколозите-идеалисти които се вълнуват от съдбата на природата за десетилетия напред, или хищните международни рудодобивни компании и свързаните с тях корумпирани държавни органи които се вълнуват само от лесни и бързи печалби.

Иван Николов

В Босилеград почетоха паметта на жертвите на Коста Печанац (ВИДЕО – ГЛАСПРЕСС)

Българските организации в Босилеград, КИЦ „Босилеград“, Демократичен съюз на българите и Сдружение „ГЛАС“ отдадоха помен и положиха цветя на гробовете на учителят Стою Аначков Попов в село Долна Любата, Рангел Илиев в село Горна Любата, учителят Стоимен Божков в село Горна Лисина и на Митре Пейчев в Босилеград – жертви на Босилеградския погром от 15 май 1917г.

На събитието дойдоха пълномощния министър при Генералното консулство на Р България в Ниш г-н Николай Колев, представители на Македонския научен институт – научно информационна група Кюстендил и преподавателят по история Стефан Дечев с група студенти от Югозападен университет „Св. Неофит Рилски“ в Благоевград.

Николай Колев прочете благодарствено писмо до организаторите на възпоменателната церемония от изпълняващия длъжността председател на Държавната агенция за българите в чужбина Димитър Владимиров. В писмото между другото се казва: „От  българска страна възпоменанието се прави за да се извлече поука от миналите исторически събития, които са противопоставяли българи и сърби. Да бъдат осмислени събитията и да се направят изводи за бъдещите взаимоотношения между нашите страни и народи. С болка и тревога трябва да кажем, че от сръбска страна продължава едностранчивия прочит на историята. Едни събития се митологизират, други се премълчават или откровено се преиначават. Но задълбочен поглед в миналото и решителна крачка в бъдещето, са възможни само при сериозна заинтересованост и активно участие на двете страни.“

Доц. Ангел Джонев подробно говори за бойния път на разбойническата чета на Коста Милованович Печанац и за пораженията които тя нанася в Босилеград и околните села – убива 33 души, сред които и две деца, изгаря 317 къщи и нанася щети за 2,5 милиона лева. Той подчерта, че не случайно целта на издевателствата на Печанац са българските учители Стою Аначков Попов  и Стоимен Божков. Джонев говори и за неуспешните опити по повод 100 години от събитието да се постави паметна плоча с имената на жертвите на видно място в Босилеград където българи и сърби да отдават почит на жертвите в името на национално помирение между българи и сърби.

Двете паметни плочи за жертвите на Босилеградския погром по нареждане на кмета на Босилеград, бяха „арестувани“ от полицията и повече от година престояха в Окръжна прокуратура във Владичин Хан. По искане на българският президент Румен Радев, сръбският президент Александър Вучич разпореди плочите да бъдат върнати през юни миналата година. Сега плочите се намират под „домашен“ арест в КИЦ „Босилеград“ и не се знае дали и кога  ще бъдат поставени. Затова пък 100-годишнината от събитието беше отбелязана с отпечатването на книга „Босилеградският погром 15-16 май 1917г“ и едноименна фотодокументална изложба с автор доц. Ангел Джонев.

Историк Стефан Дечев също говори в дух на помирение и че не бива да бягаме от миналото а градивно да го използваме в името на помирението и европейското бъдеще на Балканите.

Присъстващите с минута мълчание на колене отдадоха почит на учителя Стою Аначков Попов и положиха цветя, след което отидоха на гроба на Рангел Илиев в с. Горна Любата.

Димитър Димитров Треперски, който откри и възстанови надгробията на четири жертви на Печанац, занесе цветя на гроба на учителя Стоимен Божков в църковния двор в с. Горна Лисина и на гроба на убития Митре Пейчев в Босилеградското гробище.

Полицейски джип проследи помена на жертвите на Босилеградския погром.

Иван Николов

Помен на жертвите на Босилеградския погром

КИЦ „Босилеград“, Сдружение „ГЛАС“ и Демократичния съюз на българите, на 15 май в 12,00 часа ще организират поклонение пред гробовете на Стою Аначков Попов в с. Долна Любата и на Рангел Илиев в с. Горна Любата и ще отдадат помен на жертвите на Босилеградския погром.

На 15 май 1917 година сръбска паравоенна чета от 200 души командвана от поручик  Коста Милованович Печанац, нахлува на територията на Царство България, избива 33 души цивилно население, изгаря две деца, опожарява Босилеград и селата: Горна и Долна Ръжана, Горна и Долна Любата и Горна Лисина като изгаря 317 къщи и нанася материални щети за 2,5 милиона тогавашни лева.

По същия повод на 16 май, в 17,00 часа в Общинския театър в Кюстендил, Македонския научен институт – научно информационна група Кюстендил и КИЦ „Босилеград“ ще открият фотодокументална изложба „Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917г.“

От 2017г. гражданските организации в Босилеград, полагат огромни усилия да поставят паметна плоча с имената на жертвите от Босилеградския погром по повод 100 години от събитието. Целта на отбелязването на тази трагична за Босилеград дата е да се отдаде почит на жертвите и да започне процес за национално помирение между българи и сърби.

Идеята не можа да се осъществи поради съпротивата на местната власт. Две паметни плочи с имената на жертвите бяха отнети от полицията и бяха върнати след срещата на президентите Румен Радев и Александър Вучич през юни миналата година. Отново бе задвижена процедурата за поставяне на паметна плоча, но кметът Владимир Захариев отново се обяви против.

[googlepdf url=“https://www.glaspress.rs/wp-content/uploads/2019/05/pokana-16-maj-2019-g.23880.pdf“ download=“Download“ width=“100%“ height=“600″]

Иван Николов

Синдромът на раздвоените личности или как се мътят куковици в чужди гнезда

Истинско чудо е, че въпреки стогодишното систематично прилагане на всички известни досега методи за национална и културна асимилация, в Босилеград все още има българи. По стечение на обстоятелствата, през последните две десетилетия бях част от почти всички български културни събития в Босилеград. Бях и неволен свидетел на лицемерието на сръбските управници, които на срещите на високо равнище в София, Белград и Брюксел обещаваха всичко каквото им се поискаше, докато Босилеград и Цариброд издъхваха в мъртвата им хватка под безпомощният поглед на България.

Всяко българско културно събитие което има за цел да утвърждава и укрепва българското и европейското самосъзнание сред българите в Западните покрайнини бива дублирано с друго събитие с цел да постигне точно обратното – да компрометира българската история и култура и да утвърждава сръбската. Целта е не само децата на българите да се възпитат като „прави сърби“, а и да се насъскат срещу България и всичко българско.  Методиката на асимилацията изисква за тази цел да се разложат моралните норми и да се разори българската духовност.

През 20-годишната история на КИЦ „Босилеград“ сме организирали около 300 културни събития. Не си спомням поне едно да е минало без проблеми. Редовните полицейски и митнически безобразия на границата трябва да внушат на партньорите и гостите на КИЦ-а, че не са добре дошли и че нямат работа тука. Особено са бдителни към българските книги. Може би по-бдителни отколкото към контрабандата на наркотици и оръжие. Смешно и жалко е да преследваш български книги в Западните покрайнини и Македония в ерата на интернет когато спокойно можеш да си изтеглиш „Mein Kampf“ от Адолф Хитлер или каквото друго си поискаш. Сръбските управници сякаш са замръзнали във времето в което в Македония е унищожавана българската книжнина и замествана със сръбска.

Имаше един кратък проблясък в който се появи надеждата, че нещо може и да се промени. Този проблясък угасна с убийството на първият и последен проевропейски премиер Зоран Джинджич. Откриването на КИЦ-овете в Цариброд и Босилеград трябваше да бъде нов попътен вятър в сръбско-българските отношения и ново начало за българите в Западните покрайнини. На откриването им дойдоха най-високи български държавни представители и почти никой от сръбска страна. Този знак тогава не беше прочетен правилно. Вече след първите български културни прояви започна специалната война срещу КИЦ-овете в която имаше не малко драматични моменти. Целта беше да ни сатанизират и дублират с други подобни институции, но с противоположни цели. Скоро осъзнахме и почувствахме на гърба си методите с които се стараеха да неутрализират нашите действия.

През лятото на 2004 година, внимателно преценявайки обстановката в Сърбия и в Босилеград решихме да заиграем ва банк и да опипаме пулса на кмета Владимир Захарийев за построяване на паметник на Левски в Босилеград. Тогава той беше на края на първия си мандат, още не беше се „изшлифовал“ в сръбската политика, пък и вероятно не си даваше сметка какво точно прави.

Откриването на паметник на Левски като символ на българската свобода си заслужаваше всички рискове.  Веднъж построен, вече нямаше как да бъде махнат. Самото откриване на паметника на Левски през март 2005г. се превърна в забележително българско културно събития на което дойдоха високи български държавни представители и много българи от България. Паметникът на Левски се превърна в символ на Босилеград.

Тогава за първи път се сблъсках с тактиката за дублиране и подмяна на характера на българските културни събития и послания.

През пролетта на 2006г. в КИЦ-а дойде тогавашният председател на общинската организация на Съюза на бойците Драган Тодоров и почна да ме „опипва“ дали след паметника на Левски, ние бихме подкрепили изграждането на паметник на „падналите за свобода“!? Пред мен седеше един пенсиониран полицай комунист и аз мигновено съобразих накъде бие. Опитах се да пренасоча разговора в наша полза. Да, казах, ние сме готови да подкрепим изграждането на мемориал на който да бъдат изковани имената на всички загинали войници от Босилеградско в Балканските, Първата и Втората световна война и даже му предложих списък с имената им. Той млъкна и си излезе. Но през есента на 2006 година, на три крачки вдясно от паметника на Левски, с помощта на тогава вече преизбраният втори мандат кмет Захарийев, изникна паметна чешма за „слава на падналите за свобода“, която бе открита по повод 8 септември „ден на освобождението на Босилеград от българската фашистка окупация“!?

До паметника на Апостола на свободата беше струпан един нескопосан символ на робството и комунизма, на който група нещастници всяка година държат речи срещу „българските фашисти“ и полагат по една кошничка пластмасови цветя, в стремежа да „избалансират“ българското и сръбското присъствие в духът на „братството и единството“. Естествено, това беше разделителната линия в отношенията ни с кмета Захарийев. Но той вече беше яхнал паметника на Левски и благодарение на него, спечели доверието на покойният министър Божидар Димитров. Той му отвори вратите на българските държавни институции влючително и кабинета на премиера.  От там той, малко прибързано, тръгна в решителната си битка за компрометиране, дублиране на ролята, задачите и дейностите  на КИЦ „Босилеград“ с цел закриването му.  КИЦ-а беше очернен, а общината (чети кметът) „безплатно“ уреждаше българско гражданство, „записваше“ кандидатстудентите на българските ВУЗ-ове по Постановление 103, „безплатно“ лекуваше на ВМА и същевременно водеше бясна антибългарска пропаганда в Босилеград. Това продължи до момента до който Захарийев бе прогласен за „персона нон грата“ в България.

Същото се случи и с „Детския Великденски фестивал“. Година след година фестивалът набираше скорост и се превърна в уникално българско културно събитие, не само в Босилеград, но и на Балканите. Благодарение на енергичният организатор Александър Димитров и на широката институционална и обществена подкрепа в България, фестивалът достигна до 857 деца участници от Босилеград, от балканските държави, Молдова и Украйна.

Настаняването на децата на семейни начала, близките контакти на деца и родители, богатите Великденски културни програми, състезанията и наградите, разбиваха на пух и прах внушаваните десетилетия наред антибългарски настроения сред хората.

Отговорът не закъсня.

Кметът Захариев и подопечните му „културтрегери“ създадоха паралелен, с претенции за още по-помпозен и по-мащабен фолклорен фестивал „Краище пее и танцува“. Неговите сътрудници хукнаха из България да търсят спонсори и танцови състави. И те се отзоваваха и охотно идваха на фестивала с чисти сърца, въпреки студените стаи в общежитието в Долна Любата и оскъдната храна. До момента до който забелязаха, че на пилоните на фестивала липсва българският флаг.

И докато почувстваха унижението да стоят в публиката и да гледат бабаитлъка на сърбеещите се и македонстващи танцови състави докато вилнеят със сръбски и македонски знамена, шайкачи и шумадийски цървули и да слушат „Играле се делийе, насред землье Сърбийе“!?  Много от гостите от България си отиваха разочаровани и огорчени от посрещането. А вероятно това беше и целта на домакините.

Но и това се оказа недостатъчно. Създаде се друг Великденски фестивал, по същото време и на същото място, със същите деца участници, с намерението да бъде още по-богат, по-помпозен и не толкова български: „Ускрс на тромеђи – Великден на тримеждието“!?

В него май само думата Великден е българска.  „Тримеждие“ не случайно беше заимствано от заглавието на сборника с партизански разкази „Пролет на тримеждието“ от Миле Николов Присойски. „Тромеђа – тримеждие“ би трябвало да означава межда която разделя на три. В този ред на мисли „Великден на тримеждието“ може спокойно да се прочете и като „Възкресение“ (или ново начало) на разделението и противопоставянето!? Разделянето и противопставянето на един и същ народ в три държави – България, Сърбия и Македония. Как да го свържеш с Великден като празник на който християните честват Възкресение Христово символизиращо саможертвата и безсмъртието на Исус Христос в името на мира и любовта между  хората?

Каквото названието, такова бе и съдържанието на фестивала. Вместо празнично облечени деца, детски културни програми,музика и детски забавления на сцената бяха качени деца прихлупени с шайкачи които друсаха сръбски„кола“ под оглушителния трясък на музиката от тонколоните!

Историята с честването на 24 май, ден на светите братя Св. Св. Кирил и Методий и празника на българската култура и на славянската писменост в село Извор, беше още по-показателна. След като заедно с партньорите ни от НСА „Васил Левски“ и високи гости от Народното събрание успяхме да възстановим празника на буквите и да кажем някои замитани истини за светите братя, за писмеността и просвещението на Краището, Сръбската православна църква ни изправи пред полицейски кордон и дори се опита да ни изгони от нашия рушащ се храм „Св. Троица“.

Не се забави дублиращото честване на „св. Чирило и Методије“, само че вместо църковни хорове и награди за най-добрите ученици, на входа на черквата бяха окачени тонколони от които трещеше сръбска чалга. Под ореха пред черквата димеше скара и се трупаха каси бира докато децата по мокри чорапи играеха „кола“ по росният неокосен църковен двор, гръмко аплодирани от кмета!

След време 103 Постановление започна да дава своите плодове. Един млад треньор и педагог, Желко Насев, възпитаник на НСА „Васил Левски“, създаде детски „Олмпийски клуб Босилеград“ с идеята през летните ваканции чрез игра и спорт да възпитава децата в духът на олимпийските принципи и ценности в спорта.

Първото което направиха, е да го изгонят от игрището на „Пескара“. С голям ентусиазъм и упоритост той продължи заниманията си с децата по ливадите и в крайна сметка заниманието му се превърна в дългоочакваната и обичана от децата на Босилеград „Детска олимпийска ваканция“.

На нея се противопостави спортен клуб „Младост“ и една дузина „спортни“ сдружения в които си вадят хляба партийните активисти на кмета. Заниманията и цялата им възпитателно-образователна работа  беше да се опълчат и на всяка цена да бият „бугарите“ – децата на техните роднини и съседи! Съвременните педагогически методи на възпитанието чрез игра и спорт, бяха заместени с яростни състезания без правила и накрая с автомобилни клаксони и запои с неограничени количества бира и скара.

По същия начин бе неутрализиран и опита да се отбележи 100-годишнината от Босилеградският погром и да започне процес на национално помирение между българи и сърби. Кмета не разреши, както обясни по-късно, защото паметна плоча с имената на жертвите от Босилеградският погром, представяла „братята сърби като престъпници“!? И пак по същата схема на дублирането обяви, че той ще открива някакъв абстрактен „паметник на помирението“!

Борбата срещу българското присъствие в Босилеград не беше само на полето на културата и спорта.

След един век отсъствие, първият и единствен български инвеститор дойде в Босилеград. Международната компания „Калинел“ от Троян и нейният съсобственик Марин Радевски дойдоха с намерение да инвестират и да предложат работа и препитание на хората. Кмета го дочака с полицейски кордон! След едногодишен систематичен тормоз, той се видя принуден да напусне и да остави 100 души без работа на прага на зимата. Във Вранска Баня никой не му пречеше и там той си построи модерен шивашки цех.

На неговото място в Босилеград дойде друг, само че тоя път, холандски „инвеститор“, който бе посрещнат с широки обятия. Важното е, да не е българин.

На фона на всичко това, имах възможността да наблюдавам еволюцията на изявените босилеградски сърбомани и югославяни които по времето на Тито се отвращаваха от българската халва и лукчетата, как леко се снишиха и си подадоха молбите за българско гражданство. Как за сметка на българския данъкоплатец децата им си изкараха висше образование. После си купиха и коли с български табелки. В България почнаха да говорят на български и даже се изкараха по-големи българи от българите. Но връщайки се обратно в Босилеград, продължиха да се ослушват, озъртат и оправдават като че ли нещо са виновни.

Наблюдавах и ония жалки индивиди които си останаха безнадеждни сърбомани въпреки безспорния си български произход. Дори и когато завършиха висшето си образование в България, дори и когато българските лекари им спасиха живота, дори и когато България им даде работа и дом,  те не престанаха да веят сръбските байраци по стадионите и да се надуват с тениските „Косово е Сърбия“. По същото време нас ни разкарваха по съдилища и ни налагаха баснословни глоби заради това, че по повод 3 март бяхме сложили български флаг на балкона на КИЦ-а.

В Босилеград днес почти всички имат българско гражданство, почти всички карат коли с български табелки, всички млади учат на българските университети и пътят им към Европа минава през България. В манталитета им обаче остава дълбоко внедрена робската психология. Обременени с българската генетика и култивираната антибългарска омраза, моите сънародници продължават да страдат от синдрома на „раздвоената личност“ която не им позволява да строшат оковите, да разперят криле и да покажат творческите си възможности на достойни, свободни и независими европейски граждани. София, Белград и Брюксел щяха да се съобразяват само с такива граждани. Робите никой не ги брои за нищо.

Иван Николов

Два автобуса „народец“ за „бъдещето на Сърбия“.

„Понякога дойдат такива времена когато умният замлъкне, глупакът проговори а беднякът забогатее“

Иво Андрич

Няма никакво съмнение, това е днешното време. Умните хора вече замлъкнаха. Вероятно считат, че няма смисъл да говорят и да пишат защото никой не иска да ги чуе. Вместо тях, по медиите всякакви физиономии денонощно говорят безсмислици, а бедняците, които за сметка на партийното си членство и фалшификации на изборите се докопаха до власт, днес лакомо я консумират и демонстрират богатството спечелено със злоупотреба на служебно положение и незаконен грабеж.

Спомням си лъжите и клеветите на кмета който 18 години не си затвори устата да плещи срещу хората от „КИЦ Босилеград“, че взимали пари за българско гражданство, че били „платени българи“, че колкото повече вдигат врява, толкова повече пари получават от София и т.н. Себе си представяше за мъченик, който ден и нощ, както самият неведнъж е казвал, „безплатно“ работи „за народецо“.

Минаха години. Безпристрастният съдия, времето, вече се произнесе кой какъв е. „Честните“ ни управляващи показаха истинските си лица. И се видя, че не са нито честни, нито бедни. Че зад плиткоумните им лъжи, клевети и мръсната помия с която ни заливат, се крият ненаситни хищници които за по-малко от две десетилетия опустошиха родният ни град, така както и кърджалиите не са го опустошавали. Властта се превърна в професия и смисъл на живота им. Заради нея те са готови да изровят и мъртвите от гробовете само и само да наберат 50+1 на изборите. И да обърнат душата наопаки на живите само да им спечелят доверието на изборите. Само че „народецо“ в който се кълнят, вече се е стопил захвърлен на бунището и отровен от замърсената с тежки метали вода, мизерия, безработица и болести и не им стига за убедителна победа.

Пак добре, че всичко е записано. Точно се знае кой, кога и какво е казал. Поне историята един ден ще отчете всичко това и ще се произнесе кой колко и за какво е отговорен. А „светците“ които сутрин и вечер ни учеха на чест и морал, вече и на Бога не се харесват. Това, че все още не са подведени под отговорност пред закона се дължи на системата която те напълно разориха и корумпираха.

Понякога обръщам стари страници и търся следи от престъпленията на убийците на „народеца“, които той сам си „избра“: „ОК Радио“, 26.03.2013 „Босилеград получава седем водни еректроцентрали“. В текста кметът Владимир Захариев обещава производство на електроенергия и нови работни места. „Средствата за всичките седем водни електроцентрали са осигурени, въпреки че не успяхме да влезнем в държавния план за строеж на водни електроцентрали. С това ще докажем, че ще се справим по-лесно, по-скоро и по-качествено от градовете които получиха тази работа от Републиката“.

Две години по-късно, в-к „Блиц“ от 09.03.2015г. в статията „Нарко-клановете строят хидроцентрали в Сърбия“, пояснява и откъде са „осигурени“ средствата с които „лесно“, „бързо“ и „качествено“ построиха водните елктроцентрали в Босилеградско и то, забележете, въпреки държавния план: „Прането на парите от международната контрабанда на хероин се провежда чрез инвестиции в енергийния сектор. Най-много се инвестира в мощностите за производство на възобновяеми източници на енергия. За нарко-картелите това е отлична инвестиция за легализиране на мръсния капитал, а дългосрочно донася чиста печалба която се изчислява в милиони евра“.

През 2015г. когато беше публикувана горната статия, нещата като че ли все още не бяха съвсем ясни и конкретни. Сега вече всичко си е на мястото. В статията на авторите Владимир Костич и Дина Джорджевич, „Сътрудник на Шарич в начинанието с малките хидроцентрали“ публикувана на 26.02. 2019г. на сайта на „Центъра за изследователска журналистика“ (CIRN) пише: „Милош Пандръц, осъден за контрабанда на наркотици като член на кланът на Дарко Шарич, от затвора е назначен за представител на фирмата която е построила водната електроцентрала „Вировци“ в Босилеград. Плацдармът и някои разрешения за водната електроцентрала са купени от фирмата свързана с Любиша Буха Чуме. „Вировци“ е една от шестте малки водни електроцентрали за които Министерството на околната среда твърди, че незаконно са получили строителни разрешения“.

Нека да припомним, че братята Милош и Марко Пандръц бяха обвинени и осъдени като членове на организирана криминална група за контрабанда на кокаин от Южна Америка за Европа. Баща им Славко Пандръц беше собственик на фирмата която построи ВЕЦ-овете в Босилеград. Любиша Буха Чуме пък е бивш член на Земунския нарко-клан и защитен свидетел по делото за убийството на сръбският премиер Зоран Джинджич.

Въпросът е, защо във всичкото това е замесена и общинската управа в Босилеград? От 2010 до 2013 година общинските органи в Босилеград са издали шест разрешения за строителство на малки водни електроцентрали – Вировци, Река 1, Бистър, Браньовица, Тлъмино и Градище. Когато гражданските екологични организации в началото на 2019г. започнаха да протестират срещу безконтролното изграждане на електроцентралите и за опазване на околната среда, кметът Владимир Захариев свика контрапротест срещу тях, за да защити интересите на „инвеститорите“. За интересите на „народецо“ който многократно го „избира“ за кмет и спазването на законите за околната среда, дума не обели.

И така, малките водни ектроцентрали в Босилеградско са построени и продължават да се строят, както видяхме, въпреки „..държавния план за строеж на водни електроцентрали“.

Ама не съвсем. Парите от контрабандата на наркотиците, според в-к „Блиц“, който се позовава на източник от БИА, са изпрани и инвестирани в енергийния сектор. И пак, според Центъра за изследователска журналистика (CIRN) в статия от 05.03.2019г., през 2018г. държавата Сърбия, е субсидирала трите активни ВЕЦ-а в Босилеград като повластени източници на възобновяема електроенергия с 493 000 евра!  И то точно ония, за които Министерството на околната среда твърди, че са незаконно построени!?

Според същият източник, голяма част от малките ВЕЦ-ове в Сърбия са собственост на фирми които се контролират от Никола Петрович, кум на актуалният сръбски президент Александър Вучич.

Така мътната картинка с босилеградските управници, които три десетилетия ни четат лекции за морал и патриотизъм и спокойно плуват в сръбската политика на гребена на „сепаратистката опасност“, окончателно се избистря. Освен политическите, лъснаха и другите им зависимости, които, в съчетание с ограничените им духовни хоризонти доведоха до почти пълно обезлюдване на Босилеград. Обезлюдване което, в крайна сметка, отряза клона на който седят.

На управляващите и (полу)опозицията заедно, вече им е трудно да съберат два автобуса „народец“, койтто да ръкопляска, да крещи „Така е, Ацо сърбине“ и да нагъва студен сандвич под лозунгът „Бъдещето на Сърбия“. А това е жизнено важно за управляващите, за опозицията, за бизнеса, за социалната политика, за полицията и за агентите на държавна сигурност. Защото иначе добре смазаната „демократична“ система ще ги смачка и изхвърли от управлението, работните места, бизнеса.

Суверенът и управляващите като че ли са си разменили местата в обществения договор. Суверенът упражнява правото си на вот, за да легитимира диктатурата на управляващите в името на „Бъдещето на Сърбия“? Ако изобщо има такова. Бъдещето на Босилеград е паднало на два автобуса „народец“ който управляващи и опозиция влачат по митингите за да се отчетат пред партийният си лидер. За един, а може би и два студени сандвича.

Иван Николов

Абдикираме ли от ДАБЧ или от българите в чужбина?

Все още вярвам, че България принадлежи на всички българи – на ония които живеят в България, но и на ония, които поради стечение на исторически обстоятелства, или поради глупостта и невежеството на българските политици и държавници, са принудени да се скитат немили-недраги в чужбина. Вярвам, че повечето от тях никога нямаше да оставят дом и родина, както и че повечето биха се завърнали в България, ако тя можеше да им предложи малко повече справедливост, свобода и сигурност.

За съжаление, саможивата и късогледа политическа класа в България много повече мисли как да измами българските граждани по време на избори, а не как да привлече изгонените и изоставени българи в чужбина, които със своя ум, труд и натрупан опит, биха могли да помогнат за превръщането на България в просперираща държава и в стабилна опора на всички българи по света. Съвременните обитатели на жълтите павета в центъра на София, едва ли отчитат приноса на българите от Русия до Англия и от Америка до Австралия за Освобождението и създаването на държавата която те сега използват като частна собственост. Да не говорим за приноса който те и днес дават не само изпращайки суми за издръжката на семействата си в България. Те са посланиците и лицето от което зависи образа на България по света.

Днешната политическа класа продължава да се самоубива като гони собствените си граждани в чужбина, и си затваря вратите за ония които евентуално биха поискали да се завърнат в България.

Как другояче да си обясним, че процедурата за придобиване на българско гражданство се точи 4-5 години, а само издаването на прословутото удостоверение за български произход в ДАБЧ, вече надхвърли една година? Съмненията за корупционни практики в ДАБЧ, многократните и нескончаеми проверки в Министерството на правосъдието и Президентството, забавиха процедурата за придобиване на българско гражданство с още една-две години които никак не са без значение за един човешки живот.

Вече не можем да се освободим от натрапчивото усещане, че всичко това се прави само за да се спре или ограничи кандидатстването за българско гражданство. Противно на действащото българско законодателство и противно на декларираната политика за българите в чужбина. Изпаднахме в ситуация, че дори една съвременна Албания няма проблем да признае съществуването на българи на своя територия, но съвременна България има проблем да признае правото им на българско гражданство!?

Натрапва се и горчивото усещане, че и корупционните афери в ДАБЧ, и предложените промени  в Закона за българското гражданство, и десетките хиляди спрени преписки в Министерството на правосъдието, и безкрайните проверки в Президентството на вече одобрените от Съвета по гражданство молби за българско гражданство – всичко това се прави с цел България да си затвори вратите за българите в чужбина и да ги натири завинаги от България.

Мрънкачите срещу „безразборното даване на българско гражданство“, най-накрая успяха да се наложат с доводите, че българите в чужбина искали българско гражданство (паспорти) само за да отидат на Запад, че трябвало да се прекрати „търговията с български паспорти“, че „посредниците“ за българско гражданство взимали пари,  че България „нямала полза“ от даването на българско гражданство., че Европейската комисия била против и т.н.

Удобно се забравя, че и „външните“ и „вътрешните“ притежатели на български паспорти отиват на Запад, не за друго, а защото България не може да им предложи нищо по-добро, че „посредниците“ виреят защото процедурата за кандитстването за българско гражданство е прекалено сложна и трудна за обикновеният българин в чужбина, че от „търговията“ пак най-много се „облажваха“ корумпираните български чиновници. Не че и България нямаше полза. Такси, преводи, легализации, купуване на коли и регистрацията им в България, застраховки, банкови сметки, недвижими имоти – всичко това се слива в българската хазна. И на края, европейските забележки се отнасят за „продаването на българско гражданство срещу инвестиции“ а не срещу придобиването му по произход или местоживеене.

Колкото и несъстоятелни, тия доводи в крайна сметка все пак постигнаха целта си – доведоха до застой и задръстване на институциите с преписки за българско гражданство и още по-голямо забавяне на процедурата. С това цената на „консултантските“ услуги за придобиване на българско гражданство и на личните карти за временен престой в България на черния пазар се увеличи много. По същото време, институциите занимаващи се с молбите за българско гражданство са почти блокирани. Регистрираните в ДАБЧ български организации в чужбина по смисъла на ЗБЖИРБ, не могат почти нищо да направят да помогнат на българите в чужбина. Затова пък разни „консултантски“ фирми предлагат услуги за придобиване на „български паспорти“ и „лични карти“ за солидни суми. И така нещата отиват от зле, на още по-зле. „Борбата“ срещу корупцията вече не се води заради самата корупция, а за това кой да я контролира и да се възползва от нея.

Само така можем да си обясним почти двегодишният застой в работата на институциите за българско гражданство и още по-странните идеи за закриването на ДАБЧ – една институция създавана в продължение на три десетилетия, и разхвърлянето на нейните правомощия на няколко министерства. Стратезите за борба с корупцията и яростните политическите опоненти на „патриотизма и родолюбието“, просто не можаха да измислят нищо по-умно.

Българското гражданство е нашата национална светиня и е отвратително да се прави търговия с него. Още по-отвратително е да се използва и за уреждане и разчистване на политически сметки между партиите в Народното събрание. Наказателната и морална отговорност за подобни престъпления винаги е индивидуална и те трябва да се наказват с цялата строгост на закона. В интерес на истината, съмненията за корупционни практики при удостоверяването на български произход и придобиването на българско гражданство, не са от вчера. И преди имаше подведени под отговорност служители на ДАБЧ за корупция. Но никому не хрумна заради тях да закрива ДАБЧ, която, освен издаване на удостоверения за български произход има и други, информационни и културно-просветни правомощия в провеждането на държавната политика към българите в чужбина.

Не съм убеден, че заради някакви си корумпирани служители, трябва да се закрие цялата ДАБЧ. Както и не съм сигурен, че с това корупцията в България ще бъде ликвидирана. Напротив, блокирането на работата на ДАБЧ, включително и чрез електронните заявки, увеличава опашката не само пред нея, но и пред другите държавни органи и институции, с което предпоставките за корупция се увеличават. Кой може да гарантира, че след закриването на ДАБЧ ще приключат и корупционните практики за придобиване на българско гражданство? По-вероятно е само да се преместят на друго място и друг да се възползва от тях. Няма да са кандидатите за българско гражданство. Те винаги ще бъдат потърпевшите. В крайна сметка, за борба с корупцията плащаме на прокуратурата, следствените органи и правосъдието  и трябва да настояваме те да си свършат работата.

В потоците от празнодумство и пустословие които се изляха през последните месеци, никъде не срещнах някой да се запита за вредите които биха настанали с едно прибързано решение за закриване на ДАБЧ, даже без да имаме друг орган или държавна институция която да се занимава с проблемите на българите в чужбина!? А може би точно това е и целта – никой да не се занимава с тях и те да изчезнат завинаги? България няма да спечели от това.

При всичките й недостатъци, ДАБЧ през годините на прехода беше единствената институционална опора и връзка на българите по света с България. За нейното създаване десетилетия наред работиха множество достойни българи в България и чужбина. Независимо от някои несполучливи политически назначения, там работеха и уважавани експерти които владееха цялата информация за българите, българските общности и техните организации в чужбина. Въпреки ограничените финансови възможности, ДАБЧ помагаше на българските организации и техните манифестации в чужбина, на изявени българи, занимаваше се с издателска и културно-просветна дейност, даваше законодателни инициативи и винаги беше там където ставаше дума за българите в чужбина – до министрите на образованието, културата, правосъдието и президента. След време, някак си неусетно, ДАБЧ се пренастрои да (пре)удостоверява българският произход на кандидатите за българско гражданство. Даже наложи монопол върху издаването на удостоверения за български произход, дори и когато кандидатите за българско гражданство си имаха убедителни доказателства за български произход, и реално, нямаше нужда ДАБЧ да ги препотвърждава. Но когато кандидатите нямат доказателства за български произход, независимо от това че са българи, ДАБЧ не им издава удостоверение!

Между другото, повечето български граждани в България трудно биха могли да предоставят доказателство за българска етническа принадлежност. Някои даже нямат такава и това не ги прави по-малко българи. Но българите в чужбина трябва да доказват български етнически корени до девето коляно и то точно пред ДАБЧ.

Така удостоверението на ДАБЧ залезна като задължително в Закона за българите в чужбина, в Постановление 103 и 228 за осъществяване на образователна дейност сред българските общности в чужбина, в Закона за българите живеещи извън Република България, в Наредбата за издаване на визи и някои други закони.

При сегашното законодателство, със закриването или само блокирането на работата на ДАБЧ, какъвто случай е сега, се прекъсва цялата верига и настава застой в изпълнението на държавната политика към българите и българските общности в чужбина. С това се увеличава и струпването на българите които кандидатстват за българско гражданство. Затворените гишета и он-лайн платформи само увеличават корупционният натиск. Да не говорим за неизбежното разочарование и загубата на доверие към родината заради преписки които отлежават с месеци и години в ДАБЧ, Министерството на правосъдието и Президентството.

Днес по света има над хиляда български организации и сдружения за които ДАБЧ беше единствената открехната врата на която можеха да потропат. Защо и тази врата трябва да се затръшне? И то при положение, че Комисията за политиките за българите в чужбина в Народното събрание, Министерството на правосъдието и Президентството, поне досега, не можаха да измислят нищо по-добро.

И накрая, но не на последно място, трябва да се запитаме, дали освен борбата с корупцията, има и други мотиви да се атакува и подвежда под въпрос удостоверяването на български произход и политиката за даване на българско гражданство на българите в чужбина? Включително да се води и компроматна война срещу представителите на българските държавни органи, институции и организации които я провеждат на практика, като например ДАБЧ?

В Сърбия и Македония даването на българско гражданство на македонски и сръбски граждани с български произход, неведнъж беше таксувано като намеса във вътрешните работи и опит за „отвличане“ и „побългаряване“ на техните граждани.

Следователно, българските органи и институции които се произнасят по молбите за придобиване на българско гражданство, особено МВР и ДАНС, трябва да са изключително внимателни за „сигналите“ които им изпращат партньорските служби от съседните държави. Понякога те са точно пресметнати да компрометират определени лица – от кандидатите за българско гражданство, „посредниците“, до представителите на български държавни органи и институции. „Сигналите“ със сигурност не са предназначени да защитават българските, а чуждите интереси. Симптоматично е, че под ударите най-често попадат ония които изповядват патриотични идеали. Което, разбира се, не ги амнистира от отговорност. Независимо дали повдигнатите обвинения за корупция ще се докажат или не, съмненията за провеждане на активни мероприятия на територията на България от чужди държави, трудно могат да се оспорят.

Ето защо хората които все още мислят за България и българите в чужбина, трябва два пъти да помислят преди да отрежат ДАБЧ като „ненужна“ държавна институция и да оставят милиони българи в чужбина без да има поне един телефон в България на който да звъннат. ДАБЧ е нужна. Разбира се, не в сегашният й вид, но е нужна. Нужен е авторитетет и компетентен държавен орган с човешки и финансов ресурс който да стъпи върху Стратегията за българите и българските общности в чужбина и законите които регламентират техните права и да ги приложи на практика.

(Пре)издаването на удостоверения за български произход в ДАБЧ трябва да се преосмисли и преустанови. В крайна сметка, писмените доказателства за български произход са грижа на самите кандидати. Ако те имат такива доказателства, излишно е да чакат една година в ДАБЧ за да им ги препотвърдят, вместо да си ги подадат заедно с молбата за придобиване на българско гражданство в Министерството на правосъдието. Ако нямат доказателства, трябва да се обмисли как да се решават молбите им. Но заради мръсната (корумпирана) вода, не трябва да изхвърляме и бебето (независимо, че е родено в чужбина) защото то е българче и от него зависи бъдещето на България.

Иван Николов

С руска мечка срещу протестите

Най-силното впечатление от помпозното и гротексно посрещане на Путин в Белград е, че Сърбия е твърдо на страната на Русия в хибридната война срещу Запада. Дано само Брюкселските чиновници правилно да са прочели антиевропейските послания от тази среща.

Слагачеството пред Путин като велик вожд който ще брани Косово от „гнилият“ Запад и от проевропейската опозиция на Вучич, вероятно е предизвикало отвращение дори и в самия Путин, който прекара в Белград само седем часа. Много малко за големият масраф който Вучич хвърли за посрещането му в стил на комунистическите манифестации от средата на миналия век. При предишното му посещение в Белград бе организиран военен парад, при сегашното, на държавна сметка допълзяха 100 000 души! Според сръбските икономически анализатори, разноските по посрещането на Путин са безотговорно разхищаване с парите на изтощеният сръбски данъкоплатец.

Личеше си, че сръбските русофили искаха да използват посещението на Путин за да сплашат прозападно ориентираната част от сръбското общество, което изведнъж придоби самочувствие и излезе на улиците. Но Путин все пак не е Жириновски и елегантно се измъкна от неловката ситуация домакините да го вкарат в сценарий да пее на предизборен митинг на Вучич и да плаши опонентите му.

Много е странно това сръбско залитане по Русия, ако се има предвид безспорният исторически факт, че тя, както впрочем и всяка друга държава, работи преди всичко за собствените си интереси на Балканите. Които впрочем, не са от вчера. Особено ако от другата страна на масата седят некадърници които на безценница продават ресурсите си. И все пак.

Само 6,43% от сръбският износ отива в Русия. В страните на ЕС и ЦЕФТА износа е 84%. Дори износът в Босна и Херцеговина с 8,85% е по-голям от този в Русия. Вносът от Русия е 8% от сръбският внос. Инвестициите от Русия са 9,1%, а от ЕС – 75%! Донациите от Запада възлизат на 4,1 милиарда евро, а от Русия – 100 пъти по-малко! Който умее, нека смята ползите и вредите.

На фона на тия числа, можете ли да си представите  Макрон или Ангела Меркел да бъдат посрещнати по същия начин в Белград? Аз не мога. Вероятно и те не биха пожелали и не биха допуснали да ги посрещат по този начин. Но едно е сигурно. Доверието на Брюксел във Вучич и неговата проевропейска ориентация се срина след неуспешните преговори с Прищина и заиграването с Москва. И се превърна в разочарование.

Извън икономиката остава фактът, че Русия през 2003г. се изтегли от Косово. Факт е, че анектира Крим и призна двете отцепили се от Грузия покрайнини Абхазия и Южна Осетия. Активно подпомага и сепаратистите в Приднестровието и Донбас. Русия е противтежест на НАТО, а Сърбия е остров сред НАТО-вските държави. От НАТО бомбардировките през 1999 година, сръбските политици трябваше да са научили, че не може да се разчита на подкрепата на Русия за Косово.

Ясно е като бял ден, че посрещането на Путин нямаше за цел да впечатли самият Путин и русофилските му приятели в Сърбия и на Балканите. Целта беше с руската мечка да се изплашат организаторите на гражданските протести и да се укрепи разклатеното самочувствие на управляващите в Белград.

Вучич вече се паникьосва пред все по-шумните площади в сръбските градове на които гражданите скандират за неговата оставка. Пространството му за маневриране е доста ограничено. Може да разпише преждевременни избори и да ги спечели по начина по който иначе се печелят изборите в Сърбия – с кражби и манипулации. Или да изкара специалните полицейски части с водни топове с които да се опита да поразгони протестиращите. Но стигне ли се дотам, времето на Вучич в управлението на Сърбия ще приключи.

Друг е въпросът дали сегашните протести ще могат да променят сръбската националистическа матрица или отново ще рециклират старите националистически идеи както се случи при свалянето на Милошевич на 5 октомври 2000г. Някои съмнителни политици, лозунги и знамена които се мяркат на протестите, изпращат лоши сигнали. Много ми се иска да вярвам, че гражданите които маршируват на зимните студове по сръбските улици протестирайки срещу поредният си диктатор, споделят европейските а не евроазийските ценности. Само тогава протестите могат да постигнат целта си и макар и с огромно закъснение да донесат така необходимите промени.

Иван Николов

За (еко)логичната катастрофа на Босилеград

Колониалното положение и феодалното управление логично доведоха до катастрофата на Босилеград

Благодарение на гражданите от двете страни на границата и най-много на „Господари на ефира и на „БТВ репортерите“, покрай темата за замърсяването на притоците на река Драговищица и ВЕЦ-овете, в публичното пространство за пореден път изплуваха и неподправените образи на неповторимият ни кмет, „инвеститорите“, „еколозите“ и „миньорите“ и еко-министерствата на двете държави. Бисерите на кмета за „бялата глина“, за „пепелта“ на еколога и „дъждовните порои“ на директора на „БОСИЛ-МЕТАЛ“, показаха цялата нищета и хаос в който се намираме.

На протестите за опазване на околната среда, кмета и „БОСИЛ-МЕТАЛ“ отговориха с контрапротест „за истината“. Спокойно можеха да си го нарекат и контрапротест за унищожаване на околната среда. Лудоста е налице – те можеха да протестират само срещу собствените си решения които доведоха до екологичната катастрофа. Но целта на контрапротеста беше друга – да покажат мускули и да сплашат еко-активистите, да не крещят по много, докато чуждите компании мушкат пачки в джобовете и унищожават всичко след себе си.

В характерния си стил, кмета се опита да насъска миньорите срещу еко-активистите, че щели да останат „без работа“ заради протестите за опазване на природата!? За целта директорът Вукайлович изобилно ги беше почерпил с бира. И то с асистенция на полицията в Босилеград която разреши два протеста по едно и също време и на едно и също място.

Така че ако някому все още пука за истината, тя е, че жестокостта на сръбските и услужливото нехайство на българските управници, които така и не можаха да заживеят със самочувствието на европейци, застрашава не само нас, но и жителите по течението на реките Драговищица и Струма.

Недопустимо е днес, когато България е по-силната страна на международен план, българските управници да се държат като малка, подсмърчаща сестричка в Белград и не пропускат нито една възможност да подчертаят, че щедро подкрепят членството на Сърбия в ЕС. Даже без да споменават за брюкселските условия за еврочленство. И без да разкажат на „големите приятели“ Вучич и Бърнабич, какво трябваше да изпълни България за еврочленството си. Примерно, за скъпите пречиствателни уреди на реките Арда, Места и Марица и тунелите за свободно придвижване на мечките строени по настояване на Гърция. Или за баснословните обезщетения които България трябваше да плати на репресирани граждани по решения на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. В крайна сметка, можеха да им разкажат и за референдума в Трън, когато гражданите отнесоха победа и поне засега, не допуснаха на чуждите концесионери да изпепелят околната среда.

Така че, ако България наистина иска да помогне не само на своите сънародници в Западните покрайнини и на българските граждани по течението на Драговищица и Струма, но и на членството на Сърбия в ЕС, това няма да стане с писане на витиевати дипломатически писма на сръбските „приятели“, а със силен удар по масата. Колкото и Вучич да се дърли, че „не се подава на външен натиск“.

Проблемът с отровата е вторичен. Първопричината е във феодалната система на управление в Сърбия. Винаги съм се учудвал на наивните български политици и дипломати които мислят, че кметовете в Босилеград и Цариброд и председателите на Националните съвети на малцинствата могат да се сменят на избори. В историята на Сърбия, изборите винаги са били параван зад който стои една друга, паралелна и много по-брутална държава която дърпа конците на „демократичните“ кукли за забавление на електората. В такава система кметовете и председателите на Националния съвет на българското малцинство може да ги смени само държавата в сянка. Не онази която наднича от екраните, която събира данъците, глобите и контролира медиите, а онази която контролира приватизацията, нарко-каналите, правосъдието, прокуратурата и която назначава и сменява някакви управляващи а понякога ги и разстрелва. За което никой не е осъден.

Ако проследим намеренията на тази истинска, паралелна сръбска държава от окупацията на Западните покрайнини до днес, която в името на стратегическата цел за създаване на Велика Сърбия, провежда политика на сърбизиране и обезлюдване на района, можем да си зададем съществения въпрос: има ли Белград намерение да сменява Владимир Захариев като кмет и председател на Националния съвет?

Нека да анализираме.

През последните 18 години на неговото управление българското население намаля наполовина. Районът почти е обезбългарен и обезлюден – без война, без репресии и без видима етническа криза. Скоро територията може да се окаже свободна за заселване на други хора – босненски миньори, сирийски бежанци или каквито и да е. Те, между другото, вече са в Босилеград. Та от гледна точка на тия стратегически цели на паралелната сръбска държава, тя няма абсолютно никаква причина да маха така полезният за нейните цели кмет. Напротив, има редица причини да го защитава и да го отличи с най-високи отличия.

Това отдавна трябваше да са го разбрали и в София и в Брюксел. Още когато владиката Пахомий канонизира жертвите на българската „кръвожадност“ по времето на Първата световна война, когато Захариев вдигна скандал на бившият вицепрезидент г-жа Маргарита Попова, когато отказа да посрещне сегашният вицепрезидент г-жа Илияна Йотова, когато арестува паметните плочи на жертвите на Босилеградският погром и пр., в София трябваше да са наясно, че не става дума за произвола на един самозабравил се селски кмет, а за сериозни дипломатически послания които се нуждаят от също така сериозен отговор. Освен че си оттегли доверието от Захариев, София трябваше сериозно да се фокусира върху анализа на „големите приятели“, които вече две десетилетия след Милошевич, теглят за носа не само българската, но и европейската и американската дипломация.

Проблемите очевидно не могат да се решават по махленски начин, както стана с позвъняването за коледните подаръци. Или както стана с позвъняването на Вучич за спирането на строежа на ВЕЦ-а в с. Ракита, в Бабушница. Но пък ако наистина може, защо премиерът Борисов не звънне на колежката Бърнабич, да я пита, примерно, кой мъти реките в Босилеградско?

Мината „Караманица“ е собственост на английският консорциум „Минеко“ облечен в сръбската фирма „БОСИЛ-МЕТАЛ“. Нейният директор Миодраг Вукайлович идва от Република Сръбска. Заместник директор е руският гражданин Сергей Степанов. Съсобственик на „БОСИЛ-МЕТАЛ“ е мината Велики Майдан, от Любовия където пък управниците са Николай Морозов и Генади Назаренко. Те идват от страни извън евро-съюза и едва ли имат нещо общо с европейските изисквания за защита на околната среда в областта на рудодобива.

Още по-странното е, че местни и български специалисти по рудодобив и по екология не се допускат до мината. А именно те, освен за печалби, са най-заинтересирани за защита на околната среда, за пътна инфраструктура и за цялостното развитие на общината. Не е ли това поради опасението в публичното пространство да не се появят едни зле прикрити неща?

Едно е сигурно. От концесиите за изследване и експлоатация на рудните залежи Босилеград няма да види никаква полза. Огромна част от печалбите ще отидат в чужбина. На миньорите ще им подхвърлят трохи. Заради тия трохи, те след няколко години ще се разболеят от белодробни заболявания. След тях ще останат сираци и вдовици. Около тях – отровени реки и лунни пейзажи по речните корита.

Има ли надежда да не се случи точно така?

Надеждата е малка, но все още я има. Ако гражданското общество от двете страни на границата се изправи и се пребори за правото си да живее във и от здрава околна среда.

Иван Николов