Начало / Импресум

Импресум

Логото на Глас Пресс
Логото на Глас Пресс

Име на медията:
ГЛАС ПРЕСС

Основател:
Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни“ – „ГЛАС“ Босилеград,
ул. Добридолски поток бб, 
17540 Босилеград, Сърбия

Регистрационен номер в АПР:
IN000498

Уебсайт:
https://www.glaspress.rs 

Ел. поща:
glas.bosilegrad@gmail.com

Отговорен редактор:
Александар Димитров