Начало / Новини / От Р. Украйна / ЕС ще отпусне 44 млн. евро за прилагане на Споразумението за асоцииране с Украйна
Ôëàãè Óêðàèíû è Åâðîñîþçà â Áðþññåëå (Áåëüãèÿ), 10 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí íàõîäèòñÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Áðþññåëå. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

ЕС ще отпусне 44 млн. евро за прилагане на Споразумението за асоцииране с Украйна

Европейската комисия и украинското правителство подписаха споразумение за финансиране на „Програма за техническо сътрудничество 2019 г.“, която предвижда отпускането на 44 милиона евро за ключови реформи в Украйна и прилагането на Споразумението за асоцииране. Подписването на споразумението се състоя на срещата на върха  между Украйна и ЕС.

Помощта на Европейския съюз ще бъде насочена към подпомагане на Украйна в осъществяването на ключови реформи и прилагане на разпоредбите на Споразумението за асоцииране между Украйна и ЕС в частта за дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия в приоритетните сектори, по-специално:  в селското стопанство, околната среда, енергетиката, държавните поръчки, бизнеса и инвестиционния климат, търговията, трудовите отношения.

Помощта  предвижда предоставяне на експертни съвети и аналитична подкрепа при разработването, координирането и мониторинга на изпълнението на плановете за реформа на правителството, осигуряване на експертна подкрепа на министерствата при разработването и осъществяването на реформи в приоритетните сектори, както и трансформиране на министерствата в контекста на реформата на публичната администрация.

Сериозно внимание ще бъде отделено на задълбочаване на сътрудничеството и обмена на знания с държавите-членки на ЕС в областта на прилагането на законодателството на ЕС в определени сфери с помощта на инструмента Twinning. Посочените средства  ще бъдат използвани за подпомагане на по-нататъшното хармонизиране на украинското законодателство със законодателството на ЕС в съответствие с разпоредбите на Споразумението за асоцииране между Украйна и ЕС.

С.Д.

Докладвай за грешка на тази страница!

Докладвай за грешка на тази страница!





captcha

За Светлана Драгнева

Светлана Драгнева е родена през 1973 г. в с. Виноградное, Болградски район (Бесарабия), Украйна. През 1995 г. завършва българска филология в Югозападния университет «Неофит Рилски» - гр. Благоевград. В момента е докторант в СУ «Св. Климент Охридски». От 1996 г. до днес взема активно участие в културно-просветната дейност на българската общност в Украйна. Заместник-председател е на Асоциацията на българите в Украйна, главен редактор на общоукраинския седмичник на български език «Българите: вчера, днес, утре». Носител е на наградата на ДАБЧ – медал «Иван Вазов», държавна награда на Украйна «Заслужил деец на културата».

Още за четене...

Международен форум се проведе в Одеска област

В гр. Южни, Одеска област се проведе I международен инвестиционен форум, който събра инвеститори от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.