Начало / Новини / От Кюстендил / Възможностите за инвестиране на европейски средства в горските райони бяха представени в Кюстендил

Възможностите за инвестиране на европейски средства в горските райони бяха представени в Кюстендил

Актуалните възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/,насочени към развитие на горските райони бяха представени на семинар, организиран от Областния информационен център /ОИЦ/ в Кюстендил. Поканеният от центъра лектор – Станислав Банчев, държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието, храните и горите, разясни условията за кандидатстване по трите отворени за кандидатстване подмерки.

Създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура, хеликоптерни площадки, водоизточници, наблюдателни пунктове за борба с пожарите, купуване на оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести от една страна, и почистване на площи в пострадали гори и презалесяването им от друга са сред допустимите дейности по подмерките за предотвратяване и съответно възстановяване  на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Осигуреното финансиране от ПРСР по тези две подмерки е 100 процента, като допустимите кандидати: собственици на гори – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, държавни предприятия в горския сектор, юридически лица, могат да кандидатстват с проекти до 22 август чрез информационната система за управление на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

Голям интерес присъстващите са проявили към подмярката за преработка и търговията с горски продукти, по която ще се финансират дейности за изграждане на производствени помещения за първичната преработка на дървесина,куп уването на машини и оборудване за първична преработка на дървесината, извършване на отгледни сечи и закупуване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина, каза директорът на ОИЦ в Кюстендил Любомира Велинова. По тази мярка могат да кандидатстват и фирми, които не са собственици и не управляват горски територии. Те могат да кандидатстват до 31 юли за безвъзмездно финансово подпомагане от 40 до 50 процента.

Източник: Елица Иванова, БТА

Докладвай за грешка на тази страница!

Докладвай за грешка на тази страница!
Още за четене...

Временно ще бъде прекъсната дейността на информационния сървър на Община Кюстендил

Поради смяна на централното електрическо табло и подмяна на главните трасета в сградата на общинската …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.